February 26 2022 نویسنده : آسیه بسکابادی
501 0 4

ارزش افزوده ویژه

اصطلاح "ارزش افزوده" بهبود اقتصادی را توصیف می کند که یک شرکت محصولات یا خدمات خود را قبل از ارائه آنها به مشتریان ارائه می دهد. ارزش افزوده به توضیح اینکه چرا شرکت ها می توانند کالاها یا خدمات خود را بیشتر از هزینه تولیدشان بفروشند کمک می کند. افزودن ارزش به محصولات و خدمات بسیار مهم است زیرا به مصرف کنندگان انگیزه ای برای خرید می دهد و در نتیجه درآمد و سود شرکت را افزایش می دهد.

February 20 2022 نویسنده : آسیه بسکابادی
470 0 1

قانون نرخ بازده داخلی (IRR Rule). ویژه

قانون نرخ بازده داخلی بیان می کند که یک پروژه یا سرمایه گذاری در صورتی باید انجام شود که IRR آن بیشتر از حداقل نرخ بازده مورد نیاز باشد که به آن نرخ مانع نیز می گویند. قانون IRR به شرکت ها کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا پروژه را ادامه دهند یا نه. اگر پروژه مزایای کمتر ملموس دیگری داشته باشد، ممکن است یک شرکت به شدت از قانون IRR پیروی نکند.

March 19 2022 نویسنده : آسیه بسکابادی
451 0 0

طرح بازاریابی ویژه

طرح بازاریابی یک سند عملیاتی است که یک استراتژی تبلیغاتی را ترسیم می کند که یک سازمان برای تولید سرنخ و دستیابی به بازار هدف خود اجرا می کند. یک طرح بازاریابی، کمپین‌های ارتباطی و روابط عمومی را که در یک دوره انجام می‌شود

March 19 2022 نویسنده : آسیه بسکابادی
438 0 0

تجزیه و تحلیل سربه سر ویژه

تجزیه و تحلیل سربه سر مستلزم محاسبه و بررسی حاشیه ایمنی برای یک واحد تجاری بر اساس درآمدهای جمع آوری شده و هزینه های مرتبط است. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نشان می دهد که برای پرداخت هزینه انجام کسب و کار چقدر فروش لازم است. با تجزیه و تحلیل سطوح مختلف قیمت مربوط به سطوح مختلف تقاضا، تجزیه و تحلیل سربه سر تعیین می کند که چه سطحی از فروش برای پوشش کل هزینه های ثابت شرکت ضروری است. تجزیه و تحلیل سمت تقاضا به فروشنده بینش قابل توجهی در مورد قابلیت های فروش می دهد.