چشم انداز توجیهی 123

چشم انداز 1405

در سال 1405 گروه توجیهی123 حداقل در زمینه های کاری زیر که با یکدیگر همپوشانی زیادی دارند، با موفقیت کامل در سطح کشور ایران با اخذ 20% سهم بازار فعالیت می نماید:
1.    طرح توجیهی سفارشی

  •    معمولی
  •    حرفه ای
  •    مهر و امضا

2.    بیزینس پلن

  •  فارسی
  •  انگلیسی

3.    مطالعات امکان سنجی
4.    طرح توجیهی آنلاین
5.    اخذ جواز تأسیس و زمین شهرکهای صنعتی

  •   صنعت معدن تجارت
  •   جهاد کشاورزی
  •   میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری

6.    تأمین سرمایه واحدهای تولیدی
7.    مشاوره سرمایه گذاری
8.    تحقیقات بازار

 

چشم انداز 1408

1.    گسترش بازارمان به شکل جغرافیایی و صدور خدمات مجموعه به سایر کشورها و انجام کار به شکل بین المللی در سطح تمام کشورهای دنیا

  •  در این زمینه لازم است تمام گروه تمامی پیش نیازهای لازم جهت این حرکت را کسب نماید.

  •  اقدام جهت حل تمامی موانع فنی