استراتژی های ما
 

A)    بازاریابی و فروش

1.    کیفیت خوب با قیمت مناسب
2.    مدارا با مشتری
3.    خدمات پس از فروش
4.    حفظ ارتباط کاری بلند مدت
5.    توسعه و تکامل سبد محصولات و خدمات

 

B)    منابع انسانی

1.    مراقبت و حفظ سلامتی جسم و روح و روان تمامی اعضا
2.    دورکاری – پارت تایم – کارمزدی – کارگروهی – مدیریت مشارکتی
3.    آموزش مستمر

 

C)    عملیات

1.    بهره وری دائمی تمام فعالیتها و فرایندها
2.    ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت خدمات خروجی
3.    عمل به تعهدات زمانی یا تحویل به موقع کارها

 

D)    مالی

1.    سهم بری تمام اعضا گروه از منافع حاصله
2.    افزایش قیمت خدمات در راستای ارتقاء کیفیت و تورم

 

 

logo-samandehi